Els nostres serveis

Assistència jurídica

Comunitats de propietaris

Gestió d'immobles

El nostre principal objectiu

El nostre principal objectiu és el bon funcionament de les comunitats que administrem.

Gràcies als anys d’experiència aconseguim optimitzar els serveis dels que disposa la comunitat.

Procurem una resposta ràpida i eficient a les incidències, així com el seu seguiment fins a la seva solució.

En cas de reparacions o d’obres extraordinàries, cerquem sempre els pressupostos que ofereixin millor relació qualitat-preu, tramitant els permisos corresponents, i fent un control de les mateixes.

Davant l’actual situació d’increment de la morositat dels darrers anys, que preocupa als propietaris a més d’afectar al funcionament de les comunitats, busquem la manera més efectiva de reduir-la, utilitzant totes les vies extrajudicials i mediadores possibles.

Portem a terme gestions al Registre de la Propietat i altres Organismes Públics.

Constituïm comunitats de propietaris, i per aquelles comunitats de pocs veïns, oferim un servei especial de preparació i assistència a les juntes de propietaris.

Per tal d’oferir la màxima qualitat en el nostre servei, disposem dels millors mitjans tècnics i una àmplia sala per poder realitzar juntes de propietaris, amb sistema de projecció visual de la documentació.

Assistència jurídica amb un equip d’advocats i procuradors experimentats en dret immobiliari.

Especialistes en la Llei de Propietat Horitzontal i la Llei d’Arrendaments Urbans. Reclamació jurídica d’impagats, desnonaments, contractes d’arrendament i compra-venda.

Tramitació i gestió de lloguers d’immobles.