La nostra empresa

ALBERT SENTIAS TORRENTS

Soci fundador d'Administració de Finques Osona S.L. i de Procuradoria Albert Sentias

Procurador dels Tribunals del Col.legi de Procuradors de Mataro-Vic, col.legiat nº138.

Advocat del Col.legi d'Advocats de Vic, col.legiat no exercent, nº822.

JAUME ROMERO AZCONA

Soci d'Administració de Finques Osona S.L.

Advocat del Col.legi d'Advocats de Vic, col.legiat nº806.

Administrador de Finques col.legiat nº6.519.

MIREIA HOMS PUIGDESENS

Soci d'Administració de Finques Osona S.L.

Departament de comptabilitat d'Administració de Finques Osona S.L.


OLGA ALIBÉS TERRICABRAS

Departament de Gestió d'Administració de Finques Osona S.L.

M. ANGELS COSTA CAPDEVILA

Departament de Gestió d'Administració de Finques Osona S.L.

ALEXANDRA VILAR ARQUERO

Recepció d'Administració de Finques Osona S.L. i Procuradoria Albert Sentias


HELENA BLANCAFORT MOLIST

Oficial habilitada de Procuradoria Albert Sentias

ROSSEND ARIMANY SOLER

Advocat del Col·legi d'Advocats de Vic, col·legiat nº437

Advocat col·laborador i cofundador d'Administració de Finques Osona S.L.